1.  Forstå trafikkbildet


TEMA: Blikkbruk, kjøreprosessen, vikeplikt, tegn, plassering og fartstilpasning m.m. Over 40 videofilmer og bilder pluss mange sider med lærerik tekst. Kurset passer for deg som er i starten av opplæringen. TILSVARER 5 KJØRETIMER!

950,-

2.  Trafikkregulering


TEMA: Trafikkregulering, forkjørsvei og forkjørskryss, lyskryss, trafikkskilt, trafikkregler, flyt i kjøringen og vurdering av risiko. Her får du over 100 videofilmer og bilder. Perfekt for deg som snart skal ta teoriprøven. TILSVARER 6 KJØRETIMER!

950,-

3.  Feltskifte og forbikjøring


TEMA: Sikker kjøreteknikk og strategiske valg, forbikjøring, risikofaktorer på veier med høy fartsgrense og flere kjørefelt. Over 60 videofilmer og bilder. Dette kurset er for deg som snart skal ta førerprøven. TILSVARER 5 KJØRETIMER!

950,-

4.  Mørkekjøring


Mørkekjøring - en oppfrisking til alle som skal kjøre bil i mørket. Risiko, møtende trafikk, fotgjengere og dyr.

179,-

Les siste nytt!