Hva er Trafikkvideo?

Vi tilbyr nivåtilpassede kurs med beskrivende videoer, bilder og tekst.

 

Trafikkvideo er et tilskudd til kjøreopplæringen du får hjemme eller på trafikkskolen.

 

Undervisningen er lagt opp slik at du får gode forklaringer på reelle trafikksituasjoner.

Vi har også lagt vekt på teorikunnskaper, men i første rekke handler kursene våre om hvordan du skal bli en bedre og mer risikobevisst bilfører.

 

Modulene er nivåtilpassede, og egner seg godt uansett hvor langt du er kommet i opplæringen.

 

  • Modul 1 handler om grunnleggende trafikkforståelse.

Passer bra for deg som har kontroll på tekniske kjøreferdigheter, men vil forstå mer av trafikkbildet og kunne lese trafikken bedre. 

 

  • Modul 2  handler om trafikkforståelse på et noe høyere nivå, risiko og samhandling med andre.

Passer bra for deg som har kjørt en del i trafikken og vil bli enda sikrere på regulering, skilt og trafikksystemet.

 

  • Modul 3 handler om høyhastighetsvei, fletting og feltskifte.

Passer bra for deg som nærmer deg slutten av opplæringen, og trenger å vite mer om kjøring på vei med flere kjørefelt, fletting, feltskifte og forbikjøring. 

 

 

Her er et eksempel på hvordan undervisningssidene ser ut:

 

 

Sidene er logisk bygget opp slik at hvert enkelt kapittel tar for seg et tema, men at det likevel er en rød tråd gjennom modulen. 

 

 

Hvis du skal ta teoriprøven snart, vil du også kunne ha nytte av undervisningstilbudet vårt. Teori og praksis henger sammen. Tilegner du deg mer kunnskap har du større sjanse til å lykkes på teoriprøven, førerprøven og ikke minst når du skal ut i trafikken på egenhånd.

 

Uansett om du er i starten på opplæringen eller nærmer deg førerprøven vil du finne nyttige tips og bli forklart vesentlige elementer i trafikken. Trafikkvideo vil hjelpe deg med å forstå trafikkbildet bedre.

 

Vårt mål er å øke din trafikale kompetanse!

 

Du vil få godt utbytte av undervisningstilbudet hvis bruker innholdet til å forberede deg til øvingskjøring, enten privat eller med trafikkkærer.

 

Mye av innholdet er presentert på en måte som du sikkert vil kjenne igjen fra kjøretimer hos en trafikkskole. Er du kjent med trafikksystemet og begrepene på forhånd kan kjøretimene bli mer effektive og læringsutbyttet bli større. 

 

 

Som beskrevet over har vi delt innholdet inn i tre moduler. Vi anbefaler at du starter med modul 1 og fortsetter med modul 2 og 3.

 

Repetisjon og gjentakelse er vesentlig når man skal lære noe, og du bør starte med en modul først og gjør deg kjent med innholdet. Deretter kan du fordype deg i modulen og øvingskjøre målrettet til du føler at du har forstått og behersker modulens innhold.

 

 

Hvis du ikke kan se video kan du forsøke denne linken: get.adobe.com/flashplayer/

For Android enheter: http://forums.adobe.com/message/4675670