Reaksjonslengde, bremselengde og stopplengde

Hva er reaksjonslengde? Hva er bremselengde? Hva er stopplengde? Nyttig å vite før du skal ta teoriprøven!

 

Enhver fører av kjøretøy er nødt til å beregne fart i forhold til stopplengde. Hvis det oppstår en situasjon kan det bli nødvendig å stanse på kort varsel.

 

Bremselengde er strekningen fra man begynner å bremse til bilen står stille.

Dekkene og føret er vesentlige faktorer for bremsestrekningen. Hvis dekkene er slitt vil veggrepet bli dårlig og dermed blir bremselengden lengre, og på samme måte vil is og snø gjøre at veggrepet blir dårligere og bremselengden øker.

Den største faktoren for bremselengde er derimot farten.

Dobbelt så høy hastighet vil medføre at bremselengden bli fire ganger så lang.

Hvis farten er tre ganger så høy vil bremselengden være ni ganger så lang.

 

Og ikke minst; en halvering av hastigheten vil gjøre bremselengden fire ganger kortere!

 

 

Reaksjonslengde er hvor mange meter det tar fra situasjonen oppstår til føreren reagerer.

Vi regner som regel med at det tar ett sekund å reagere, og hastigheten avgjør hvor langt man kjører på ett sekund.

80 km/t gir dobbelt så lang reaksjonslengde som 40 km/t.

 

Stopplengde er distansen man bruker på å både reagere og strekningen man bruker på å bremse.

Stopplengde er reaksjonslengde + bremselengde.

 

Utdrag fra:

Vegtrafikkloven § 6. Fartsregler

       Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet.

 

Trafikkreglenes § 13. Særlige bestemmelser om kjørefarten

1.       Kjørende må kunne stanse på den vegstrekning som den kjørende har oversikt over, og foran enhver påregnelig hindring.

 

Du skal alltid klare å stanse foran det som måtte dukke opp, og samtidig ha full kontroll både på omgivelsene og egen bil. Om det er bar asfalt, snø eller is, mørkt eller lyst - du skal alltid klare å stanse. 

Dette betyr at du er nødt til konstant å vurdere farten med tanke på stopplengden.

Forholdene kan endre seg flere ganger i løpet av en kjøretur, og du skal vite at du klarer å stanse hvis det skulle bli nødvendig.

 

Under har vi noen utdrag som viser forholdet mellom fart, veggrep og stopplengde.

 

 

 

 

Reaksjonstiden er satt til ett sekund.

Vi ser at reaksjonslengden er 22,2 meter - dette fordi man beveger seg 22,2 meter per sekund i 80 km/t.

Bremselengden er 28 meter, og stopplengden blir like over 50 meter.

Veggrepet er godt sommerføre og friksjonen er 0,9 i dette eksempelet.

 

 

Hva må hastigheten være for å få den samme stopplengden hvis veggrepet halveres?

Våt asfalt gir halvparten av veggrepet som tørr asfalt.

 

 

 

 

Legg merke til at reaksjonslengden er omtrent den samme.

 

Her ser vi at hastigheten må ned til omtrent 60 km/t hvis stopplengden skal være den samme på våt asfalt som den var i 80 km/t på tørr asfalt.

 

Det er umulig å oppnå samme nødbremsestrekning på våt asfalt som på tørr asfalt.

 

Vi må huske på at alle tall vi regner med her er forutsatt nødbrems, hvis kjøringen skal være sikker kan man ikke satse på at en nødbrems skal være redningen.

Når du velger hvilken fart som er fornuftig akkurat i dag, med akkurat den bilen, men akkurat de dekkene og under de forholdene som gjelder. Er det klarvær? Regn? Snøvær? Er det mørkt eller lyst?

Du skal klare å stanse kontrollert, og alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet.

 

 

 

 

Hva ville stopplengden ha vært fra 80 km/t på vinterføre?

 

 

 

Forskjellen på 80 km/t og 60 km/t hvis det er dårlig veggrep kan være tre ganger så lang stopplengde!

Legg også merke til at reaksjonslengden har svært liten betydning på stopplengden når veggrepet er dårlig, sammenlign dette resultatet med eksemplene over.

 

 

Hvis du synes det er vanskelig å regne ut dette kan du gjøre det enkelt ved å huske noen enkle nøkkeltall:

 

Fart: 80 km/t  22,2 m/s, 40 km/t  11,1 m/s

Bremselengde fra 80 km/t på tørr asfalt: ca. 30 meter.

Reaksjonstid: 1 sekund

 

Hvis farten halveres vil bremselengden bli fire ganger kortere.

Hvis farten dobles vil bremselengden bli fire ganger så lang.

 

Hvis veggrepet halveres vil bremselengden dobles.

 

Stopplengde = bremselengde + reaksjonslengde

 

 

Hvis du ønsker å vite mer om dette temaet har vi noen eksempler til deg her!