For trafikkskoler og lærere

Trafikkvideo tilbyr undervisningsmateriell for trafikkskoler og offentlige skoler som driver godkjent trafikkopplæring

 

 

Trafikkvideo for skoler

 

Her kan du og trafikkskolen din enkelt oppdatere undervisningsmateriellet!

 

Trenger du nye videoer eller bilder til teorien i klasserommet?

 • Undervisningsmateriellet består av en stor samling skreddersydde videofilmer og bildemateriale for bruk i klasserom og i bilen.
 • Dette er unike videoer som illustrerer viktige elementer som er vesentlige i forhold til hovedmålet i opplæringen.
 • Mange filmer er fra førerens perspektiv og gir et meget godt utgangspunkt for refleksjon og gruppearbeid.

 

 

Over 100 videofilmer som er fordelt over 12 ulike tema.

 • Blikkbruk
 • Regler
 • Oppmerking og skilt
 • Vikeplikt
 • Flyt
 • Kryss
 • Lyskryss
 • Rundkjøring
 • Høyhastighetsvei
 • Risiko
 • Vurderinger
 • Mørkekjøring

 

Dette er materiell som er kategorisert etter tema, og det er enkelt å finne frem til «riktig» situasjon du som lærer ønsker å vise eller problemstille.

Både videoer og bilder egner seg godt til gruppearbeid.

Videoene er klippet og redigert slik at de gir optimal effekt i forhold til situasjonen du ønsker å belyse.

Alle bildene er behandlet og er gitt søkbare navn, for at du lett skal finne frem det bildet du ønsker.

Se eksempler på våre videoer her: http://www.youtube.com/user/Trafikkvideo

 

 • I tillegg får man mulighet til å laste ned rundt 600 bilder som er kategorisert etter tema, og er til uvurderlig hjelp i trafikkopplæringen.

 

Disse bildene kan brukes av elever og lærere, gjerne som en del av innleveringsoppgaver. I denne samlingen finnes det et bilde for enhver trafikksituasjon man kan møte på norske veier!

Videobiblioteket kan vises over internett, og bildene kan lastes ned og brukes på trafikkskolen eller i bilen.

 

Det vil bli oppdateringer av innholdet, men ingen filmer eller bilder blir fjernet. 

 

 

Ta kontakt med Trafikkvideo